De eisen voor een goede massage


Eisen waaraan volgens ons een goede massage moet voldoen:

1) Aandacht voor de client
De client moet zich absoluut geen nummer voelen, maar verdient de volledige aandacht van de masseur.

2) Een goed vooronderzoek
Voordat de massage begint, wordt een vooronderzoek gedaan, hierbij wordt bv gekeken naar uw medisch verleden en uw huidige klachten (indien aanwezig) enz.

3) Het maken van een behandelplan (indien nodig)
Er wordt vooraf bekeken hoeveel behandelingen er volgens de masseur nodig zijn. Dit is uiteraard alleen een advies, geen verplichting.

4) De wensen van de client respecteren
De massage hoeft niet altijd pijnlijk te zijn, maar deze kun je in de behandeling geleidelijk opbouwen naar een acceptabel niveau. Als de client een lage pijngrens heeft, dient de masseur daar rekening mee te houden.

5) Discretie
De masseur dient uiterst discreet te werk te gaan, dwz alle lichaamsdelen die niet behandeld worden, dienen afgedekt te worden. Ten alle tijden moet voorkomen worden, dat de client zich niet op zijn of haar gemak voelt.

6) Je veilig voelen
Aan de client wordt vooraf middels een inleidend gesprek zoveel mogelijk het gevoel gegeven dat hij of zij zich volledig veilig kan voelen bij de behandelend masseur.

7) Nabehandeling
Nadat u een behandeling heeft gehad, wordt er na twee dagen contact met u opgenomen, hoe uw lichaam gereageerd heeft op de behandeling. Dit kan namenlijk per client verschillen.

8) Je volledig ontspannen en prettig voelen na de massage
Het einddoel van iedere massage is ontspanning. Dit verschilt natuurlijk per client. De een komt puur voor een ontspanningsmassage en zal sneller dat doel bereikt hebben, dan iemand met pijnklachten.