Elektrostimulatie


Hoe werkt elektrostimulatie?

Het principe van elektrostimulatie bestaat uit de stimulatie van de zenuwvezels met behulp van elektrische pulsen, die worden overgebracht door elektroden. De door de Compex-stimulatoren opgewekte pulsen zijn van hoge kwaliteit, ze zijn veilig, comfortabel en efficiënt, en zijn geschikt om verschillende types zenuwvezels te stimuleren.

1) Het stimuleren van de motorische zenuw (ES=elektrische spierstimulatie)
Bij een vrijwillige contractie(samentrekking van de spier), komt het bevel van de hersenen, die een bevel naar de zenuwvezels zenden in de vorm van een elektrisch signaal. Dit signaal wordt doorgegeven aan de spiervezels, die daardoor samentrekken. Het elektrostimulatieprincipe bootst het proces van de spiersamentrekking getrouw na. De stimulator zendt een elektrische stroompuls naar de zenuwvezels, die een prikkeling op deze vezels veroorzaakt. Deze prikkeling wordt overgebracht op de spiervezels, die hierop reageren met een spierschok. Deze laatste vormt het basiselement voor de spiercontractie. Deze spierrespons is volledig gelijk aan de spierbeweging die door de hersenen wordt opgelegd. Met andere woorden, de spier maakt geen onderscheid tussen een bevel van de hersenen of een bevel van de stimulator. De compex stimulator maakt het mogelijk verschillende soorten arbeid aan de spier op te leggen, afhankelijk van het type spiervezel. Er zijn inderdaad verschillende types spiervezels te onderscheiden, afhankelijk van de snelheid waarmee ze samentrekken:LANGZAME, HALFSNELLE en SNELLE vezels. Bijvoorbeeld, een sprinter heeft meer snelle vezels, terwijl een marathonloper meer langzame vezels heeft. Dankzij de kennis van de menselijke fysiologie en een perfecte beheersing van de stimulatieparameters van de programma`s kan men de spieroefening zeer precies afstemmen op het gewenste doel(Spierversterking, verhoging van de doorbloeding, versteviging, enz).

2) Het stimuleren van de gevoelszenuwen
De elektrische impulsen kunnen eveneens de gevoelszenuwen prikkelen, om een pijnstillend effect te verkrijgen. Het stimuleren van de sensibele(gevoelige) zenuwvezels voor tastzin blokkeert het overbrengen van pijn door het zenuwstelsel. Het stimuleren van een ander type gevoelszenuw verhoogt de productie van endorfine(Pijnstillende stof die het lichaam zelf aanmaakt) en vermindert zo de pijn. Dankzij de pijnstillende programma`s kan de elektrostimulatie, plaatselijke acute of chronische en spierpijn behandelen.

Voordelen van elektrostimulatie

De elektrostimulatie biedt een zeer doeltreffende manier om uw spieren te oefenen:

1) Met een duidelijke verbetering van de verschillende spierkwaliteiten.
2) Zonder psychische vermoeidheid
3) Zonder uw gewrichten en pezen te zwaar te belasten.

Op deze wijze maakt de elektrostimulatie het mogelijk de spieren meer werk te laten verrichten dan
met vrijwillige oefeningen. Om efficiënt te zijn, moet dit werk worden opgelegd aan een zo groot mogelijk aantal spiervezels. Het aantal, dat werken, hangt af van de stimulatie-energie. U moet dus gebruik maken van de maximale verdraagbare energie.

LET OP! De gebruiker (degene die het ondergaat) is zelf verantwoordelijk voor dit aspect. Dat wil zeggen, wat voor de een maximaal is, hoeft voor de ander niet te gelden. (pijngrens effect)