Nieuw: Reserveer Een Massage

Alternatieve Cursussen


11-12-2013  Chi Nei Tsang ( Taoistisc..
06-12-2013  Chinese Lage rug
08-11-2013  Cupping
06-09-2013  GUASHA
19-06-2013  Thaise Fysio

De ademhaling (Snellenberg)


Inwendige ademhaling=(zuurstofopname id spieren)uitwisseling v zuurstof
en kooldioxide tussen het bloed en de cellen via de interstitiele vloeistof
uitwendige ademhaling=(via de longen)de ingeademde lucht komt in de
longblaasjes.de lucht bevat ong 20% zuurstof dat id
longen wordt opgenomen ih bloed.
in het bloed wordt zuurstof gekoppeld ah hemoglobine
vd rode bloedlichaampjes.
In de spieren bevindt zich nog een hoeveelheid
zuurstof die gekoppeld is ah myoglobine,samen met
de met zuurstof ih bloed is dit goed voor drie minuut

DE LUCHTWEGEN


a)neusholte=voordelen 1)stofdelen kunnen verwijderd worden door
neusslijmvlies en trilharen
2)lucht kan warm en vochtig gemaakt worden
3)slijmvlies heeft stoffen met bacteriedodende werking
4)reukzintuig ontdekt schadelijke stoffen

b)keelholte=(farynx)=belangrijke functie is het slikken(spijsvertering)
keelholte mondt links en rechts uit in buis v
Eustachius(verkoudheid)

c)strottenhoofd=(Larynx)=ligt in de overgang van keelholte en luchtpijp
stemvorming is de functie

D)luchtpijp=(trachea)=hoefijzervormige kraakbeenbogen die luchtpijp open
houden en bestaat uit glad spierweefsel bedekt met
slijmvlies

Bronchien=trachea vertakt zich in tweeen die de lucht naar de longen
(linker en rechter)vervoeren.
In de longen zelf vertakken de bronchien zich verder(BRONCHIOLI)
Deze monden uit in de longblaasjes!!!!!!!!!

Longen=bevat longblaasjes(AlVEOLI)waaruit gaswisseling plaats vindt

linkerlong heeft twee longkwabben de rechter heeft er drie
(elke kwab is apart verdeeld in segmenten)

Om de Alveoli bevindt zich een netwerk van CAPILLAIREN=haarvaten.

De longen worden omgeven door een dubbellagig vlies(PLEURABLADEN)
buitenste vlies=(borstvlies) is bevestigd aan borstwand en diafragma

binnenste vlies=(longvlies)

Tussen twee vliezen zit dun laagje vocht zodat ze niet los raken maar
wel kunnen schuiven(luchtdicht)

Gaswisseling in de longblaasjes en cellen


via longslagader wordt zuurstofarm bloed tot in de kleinste haarvaten
gevoerd.

KOOLZUURGASSPANNING(pCO2)is ih bloed hoger als in de alveoli(longblaasjes)

Daardoor diffunderen de gassen door de dunwandige membranen vd alveoli en
bloedvaatjes(daardoor wordt CO2 in de longen en O2 in het bloed
oopgenomen

Daarna wordt het O2 door het HEMOGLOBINE gekoppeld ad rode bloedlichaampjes
(oxihemoglobine)
Dit zuurstofrijke bloed wordt vervolgens door het hele lichaam vervoerd
In de capillairen is een hoog(pO2) en een laag(pCO2).

De ademhaling heeft een dubbele taak


a)aanvoer van zuurstof
b)zuurstof zorgt voor verbranding v voedingsstoffen waarbij energie
wordt vrijgemaakt

ADEMHALINGMECHANISME


DIAFRAGMA=koepelvormige spier die tussen buik en borstholte ligt
borstholte is luchtdichte ruimte en als diafragma samentrekt
worden de longen naar beneden getrokken.borstholte wordt
vergroot en via onderdruk stroomt lucht naar binnen.
De organen worden naar beneden geduwd.
bij diepere inademing wordt gebruik gemaakt van ribben en tussenrib-
spieren
De longen liggen in uitgerekte toestand id borstkas.
door een gaatje klapt de long samen(PNEUMOTHORAX).

INSPIRATIE = inademing


dit is een actief proces waarbij 3 soorten spieren rol spelen
a)diafragma
b)Mm intercostalis externi
c)hulpademhalingsspieren(mm.scalenii_mm.sterno-cleido-mastodei_m.trapezius
m.levator scapula)

EXPIRATIE = uitademing


dit is een passief proces omdat longweefsel wordt opgerekt via reksensoren
door ontspanning vh middenrif en tussenribspieren.
1)elastische longweefsel
2)gewicht vd borstkas
3)tonus ih ribkraakbeen
4)tonus vd buikspieren

extra uitademing wordt gedaan door Mm.intercostalis interni

Buik, flank en borstademhaling


BUIK=(ademhaling dmv diafragma)
FLANK=(ademhaling dmv ribheffing)
BORST=(ademhaling via ribben en het optrekken van de borstkas)

LONGVOLUMINA


1)AV=ademvolume(hoeveelheid lucht 0,5 ltr bij inademing)

2)IVR=inspirator reservevolume(3ltr extra lucht na normale inademing)

3)EVR=expirator reservevolume(1,5ltr extra uitademing na normale uitademing)

4)IC=inspiratiecapaciteit; AV + IVR

5)EC=expiratiecapaciteit ; AV + EVR

6)VC=vitale capaciteit

EEN-SECONDEWAARDE/WAARDE VAN TIFFENEAU


hoeveelheid lucht die in een seconde kan worden uitgeademd
(moet boven 80% liggen, daaronder is niet goed astma-patienten)

7)RV=reservevolume/residuvolume(restlucht die achterblijft na max
uitademing)ong 1ltr

8)TL=totale longcapaciteit(max hoeveelheid lucht die long kan bevatten
VC + RESIDU

9)dode ruimte=gedeelte vd luchtwegen dat niet deelneemt aan uitwisseling
van gassen(PENDELLUCHT)

10)AMV=ademminuutvolume;ademvolume maal frequentie per minuut
bij volwassene 12 tot 16 per minuut
normale AMV ligt tussen 5 / 10 ltr per minuut

de ademhaling gaat steeds onbewust door dit komt doordat het middenrif
steeds geprikkeld wordt.
dit gebeurt via de zwervende zenuw(nervus vagus)=de 10 de hersenzenuw
die en tot willekeurige en tot onwillekeurige zenuwstelsel behoort

De impulsen ontstaan in het ADEMCENTRUM die in het verl merg ligt

ADEMCENTRUM=krijgt info van 1)bloedbaan (pCO2)
2)hartregulatiecentrum
3)grote hersenen
4)bewegingssensoren spieren en kapsels

HYPERVENTIELATIESYNDROOM


Door allerlei prikkels(PSYCHISCHE) kan onwillekeurig meer in en uitgeademd
worden en verliest het lichaam meer CO2 dat dat het produceert
Daardoor ontstaat een lage CO2 spanning(pCO2),daardoor ontstaat
VASOCONSTRICTIE(samentrekking vd spiertjes id wanden v bloedvaten
waardoor tintelingen ontstaan.
Tevens kan in de hersenen bloedvatvernauwing optreden

(duizelingen;dubbel zien;benauwd gevoel; transpireren)